درباره معاونت

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه کلیه موضوعات مربوط به آموزش دانشگاه را انجام می دهد. اهم این وظایف عبارتند از: سیاست گذاری کلان آموزش در دانشگاه، برنامه ریزی برای گسترش و ارتقاء کیفیت آموزش و نظارت بر حسن اجرای مقررات آموزش دانشگاه. این معاونت دارای واحدهای تابعه مدیریت امور آموزشی، مدیریت تحصیلات تکمیلی و دفتر استعدادهای درخشان می باشد. مجموعه وظایف و مسئولیت های این حوزه شامل اداره کلیه امور آموزشی و برنامه ریزی و سیاست گذاری کلان امور آموزشی دانشگاه می باشد. همچنین نظارت بر اجرای قوانین و آیین نامه های آموزشی در دانشکده ها به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آنها، پیشنهاد برنامه های لازم به شورای آموزشی دانشگاه و پیگیری اجرای مصوبات این شورا از وظایف حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی است.

 • شماره تلفن معاونت: ۳۱۲۳۲۰۳۰-۰۵۴
 • شماره تلفن مدیریت تحصیلات تکمیلی: ۳۱۲۳۲۳۳۰-۰۵۴
 • شماره تلفن نمابر: ۳۱۲۳۲۰۳۲-۰۵۴
about
 
 
 
 

وظایف عمومی

 • ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه های ابلاغی از سوی رییس دانشگاه به واحدهای ذیربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن
 • تدوین آیین نامه ها و دستور العمل ها و دستورجلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ذیصلاح برای تصویب
 • ارایه گزارش‌های توجیهی لازم به رییس دانشگاه در خصوص وظایف مربوطه به واحدهای تحت نظر
 • پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمتهای مدیریتی در حوزه معاونت به ریاست دانشگاه
 • نظارت بر واحدهای وابسته به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آنها
 • برنامه‌ریزی، تنظیم فعالیتها و پیشنهاد بودجه سالیانه معاونت ذیربط مطابق با اولویتهای دانشگاه
 • همکاری با سایر معاونتها جهت حسن اجرای برنامه های دانشگاه
 • انجام سایر امور محوله از سوی رییس دانشگاه

وظایف اختصاصی

 • ‌اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه سیاستها، مقررات و فرآیندهای آموزش و تحصیلات تکمیلی موسسه، منطبق بر قوانین، مصوبات، مقررات و آیین نامه های اجرایی مربوطه با رویکرد گسترش دوره‌های تحصیلات تکمیلی
 • برنامه‌ریزی امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی با همکاری واحدهای ذیربط و نظارت بر حسن اجرای وظایف واحدهای وابسته و اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های آموزشی هر دانشکده و ارزیابی آن و ارایه گزارش لازم به هیات رییسه
 • پایش و ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان و اعضای هیات علمی و مدیران آموزشی واحدهای مختلف در هر نیمسال و انعکاس آن به ریاست دانشگاه و‌ اعلام نتیجه ارزیابی به اعضای هیات علمی
 • اجرای دوره‌های کوتاه‌مدت آموزشی و ضمن خدمت
 • برنامه‌ریزی جهت تامین امکانات و تخصیص اعتبار لازم جهت تعامل علمی - آموزشی حوزه و دانشگاه و ایجاد زمینه مناسب جهت نیل به علم دینی و علوم انسانی اسلامی
 • برنامه ریزی آموزشی موسسه در راستای سند چشم انداز، نقشه جامع علمی و آمایش سرزمین
 • اهتمام به برگزاری دوره های توانمندسازی و دانش افزایی
 • ارزیابی و بازنگری محتوای سرفصل ها به منظور به روز رسانی، کارآمدی اعضای هیات علمی موسسه، غنابخشی و ارزش مداری و ارایه پیشنهاد لازم به وزارتین حسب مورد
 • برنامه‌ریزی برای ارتقای مهارتهای علمی – تخصصی دانشجویان جهت ورود به جامعه
 • نظارت و ارزیابی فرآیند اجرایی شدن نقشه جامع علمی کشور در موسسه با هماهنگی وزارت متبوع

کلید واژه ها: آموزشی امور آموزشی معاونت آموزشی آموزشی تحصیلات آموزشی تحصیلات تکمیلی دانشگاه آموزش دانشگاه رییس دانشگاه اجرای حسن اجرای