ارتباط با مدیر کل

نشانی

زابل،جاده بنجار،دانشگاه زابل،ساختمان ولایت،حوزه ریاست

شماره تماس

۰۵۴-۳۱۲۳۲۰۹۰

پست الکترونیک

-----