ارتباط با ریاست

نشانی

زابل،جاده بنجار،دانشگاه زابل،ساختمان ولایت،حوزه ریاست

شماره تماس

۰۵۴-۳۲۲۳۲۹۶۱

پست الکترونیک

peyman.afrasiab@uoz.ac.ir